เปรียบต่าง(Contrast)ตอนจบ
  โปรเจคเตอร์จอกว้าง
  Up-date ปี 2551
  โปรเจคเตอร์จิ๋ว
  ด้านหน้า/หลัง ของเลนส์
  ฉายภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน3
  โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายสั้น
  BrighEra LCD ยุคใหม่
  ลูเมนขาว/ลูเมนสี
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน2
  Kell Factor
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน1
  ความละเอียดของ   
  วิชวลไลเซอร์
  Rainbow Color Artifact
  ปัญหา Screen Door Effect
  Rule of Sixth
  การเลือกซื้อจอภาพระบบ  
  LCD TV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

   ผมได้รับการขอร้องให้เขียนบทความบางเรื่อง แต่มีอยู่ 2 เรื่องที่ผมไม่ถนัด

1.
วิจารณ์สินค้า
2.
แนะนำวิธีเลือกโปรเจคเตอร์
   
1. วิจารณ์สินค้า
     ผมไม่สามารถที่จะขอยืมโปรเจคเตอร์จากผู้นำเข้าทั้งหลายมาทดลองใช้  ไม่มีเวลาพอ แถมยังไม่มีเครื่องมือทดสอบเพียงพอและห้อง
ฉายที่มืดสนิท อีกประการหนึ่ง  ผู้ที่ทำหน้าที่แบบนี้ส่วนใหญ่จะเขียนเชียร์สินค้าเพื่อแลกกับการลงโฆษณา และผมไม่อยากให้คนมองผม
ในแง่นั้น หรือเขียนตำหนิแล้วต้องผิดใจกับเจ้าของสินค้า
 
2.  แนะนำวิธีเลือกโปรเจคเตอร์
    ผมเคยลองเขียนบทความแนวนี้มาแล้วหลายครั้ง  ปรากฎว่าเขียนไปแล้ว 20-30 หน้า ก็ยังไม่ได้แตะถึงโปรเจคเตอร์  มีเงื่อนไขอีก
มากที่ต้องคำนึงถึง เช่น โปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งถาวรควรใช้จอสำหรับภายฉายชนิดใด  ขนาดไหน ก่อนที่จะเลือกโปรเจคเตอร์  ซึ่งไม่
เหมือนกับการให้คำปรึกษาส่วนตัวที่มุ่งไปให้ตรงกับความเหมาะสมของแต่ละคน   เมื่อเทียบกับผู้เขียนท่านอื่น  ผมสู้เขาไม่ได้  และรู้สึก
ว่าเป็นการฝืนความรู้สึกขอตัวผม  ถ้าจะเขียนในแนวนั้น  เพราะหละหลวมมากเกินไป
    ตอนที่เขียนทำนายอนาคตของโปรเจคเตอร์สำหรับ พ.ศ. 2551 ผมใช้เวลากว่า 1 ปี กว่าจะเขียนจบ  ผมอายมากจริง ๆ และจะไม่
เขียนอย่างนี้อีกแล้ว  แม้ว่าตอนที่เริ่มเขียน  ผมจะได้พยากรณ์ก่อนที่ต่างประเทศจะเริ่มเห็นไปในทิศทางแบบเดียวกับที่ผมเคยพยากรณ์ไว้
 
 
 
 
 
 
นายตาถั่ว   คลำช้าง
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231