ชุดลงคะแนนเสียงไร้สาย SUNVOTE

 
 
รายการสินค้า
รูปสินค้า
ราคา
ภาษี 7%
รวมเป็นเงิน
PVS-W52 keypad
            
2,640.00
               
184.80
                 
2,824.80
PVS-W50 keypad
            
2,220.00
               
155.40
                 
2,375.40
PVS-W40 keypad
            
2,110.00
               
147.70
                 
2,257.70
PVS-3000 base
station
          
18,800.00
            
1,316.00
               
20,116.00
50 bp keeping box
            
3,160.00
               
221.20
                 
3,381.20
Software ARS ppt 3.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231