แท่นวางโปรเจคเตอร์ก้ม-เงยได้ ขาล้อ 5 ขา ทำด้วยเหล็กหนามีน้ำหนัก 
ทำให้จุดศูนย์ถ่วงจำเพาะอยู่ต่ำไม่ล้มง่าย